UPDATE 15/03: maatregelen coronavirus (COVID-19 virus)

15 mrt

Beste ouder(s)

Er zijn bepaalde ouders die de ernst van de huidige situatie helaas nog niet inzien en denken dat de school de komende periode een vorm van ‘speelpleinwerking’ zal organiseren voor iedereen. Dit is niet het geval.

Wij voorzien opvang voor onze leerlingen:
– van wie de ouders zelf niet kunnen instaan voor het opvangen van hun kinderen om te vermijden dat zij van hun werk moeten thuisblijven en zo essentiële functies in ons land niet meer naar behoren kunnen worden uitgevoerd,
– om te vermijden dat kinderen bij hun 65+ grootouders opgevangen (moeten) worden waardoor deze aan grote risico’s worden blootgesteld,
– om er mee voor te zorgen dat onze gezondheidszorg niet in elkaar stuikt doordat te veel mensen ineens ziek worden.

Het is dus geen kwestie van een keuze tussen thuis blijven en op school spelletjes komen spelen, het is geen 3 weken extra paasvakantie.

Heeft u geen andere oplossing dan is uw kind bij ons van harte welkom en zullen wij trachten – zo lang dat kan – om de kinderen in de juiste hygiënische omstandigheden op te vangen. Dat houdt ook in dat u de schoolgebouwen niet betreedt (zie affiche hieronder)!

Heeft u wel opvang, dan is uw kind naar school sturen niet verantwoord en speelt u met de gezondheid van het lerarenkorps en met de levens van de grootouders van de klasgenootjes.

We hopen op begrip voor deze drastische maatregelen in uitzonderlijke tijden.

Vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij