Schooltoelage

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag (onderdeel van het groeipakket) automatisch betaald voor kinderen geboren voor én na 2019. Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag  als het inkomen van de ouder(s) voldoet aan een inkomensvoorwaarde. De toeslag bedraagt gemiddeld 103,70 euro per jaar (3-5 jaar), 194 euro per jaar (6-12 jaar), 630 euro per jaar (12-18 jaar) en 50 euro per jaar (+18 bovenop studietoelage).

Voor alle andere kinderen kan de schooltoelage online aangevraagd worden. Een papieren versie kan ook op het schoolsecretariaat afgehaald worden.

Meer info?: https://www.studietoelagen.be/hoe-vraag-ik-een-toelage-aan.