Maaltijden

  • Boterhammen of warme maaltijden met soep

Kinderen die niet warm eten brengen hun boterhammen (+ eventueel een drankje) mee naar school. Zij eten dit ’s middags samen met hun leerkracht in de klas op.

Ouders kunnen ook kiezen om hun kind tijdens de middagpauze een warme maaltijd (incl. soep) te laten nuttigen. Dit gaat door in onze schoolrefter. U bestelt steeds een volledige maand via een bestelformulier dat u krijgt van de klasleerkracht. Dit doet u door voor de 15de van een maand door te geven of uw kind vanaf de volgende maand warm zal eten.

Indien u dit wenst op te zeggen dient u eveneens voor de 15de van de maand dit door te geven aan het secretariaat. Indien u niet annuleert worden de maaltijden automatisch verlengd tot einde schooljaar.

Prijzen:

  • Warme maaltijd kleuters € 3,40 / vegetarisch: € 3,70
  • Warme maaltijd lager € 3,80 / vegetarisch: € 4,10

De facturatie van de warme maaltijden of soep zal gebeuren via de schoolfactuur. Bij niet-betaling zullen de warme maaltijden geschrapt worden en moeten er boterhammen meegebracht worden. Eventueel kosten verbonden aan laattijdige betaling worden doorgerekend aan de aanvrager.
Bij afwezigheid wordt de bestelde maaltijd aangerekend. Er is een mogelijkheid dat de maaltijd wordt afgehaald op school.

In het schooljaar 2022-2023 starten de warme maaltijden op maandag 19 september 2022 en eindigen op vrijdag 16 juli 2023.

Het menu en de allergenen informatie kan steeds opgevraagd worden via het schoolsecretariaat (info@debij.be).