Maaltijden

Kinderen die niet warm eten of soep drinken brengen hun boterhammen mee naar school.

Ouders kunnen ook kiezen om hun kind tijdens de middagpauze enkel soep bij hun boterhammen te laten drinken of een warme maaltijd (incl. soep) te nuttigen. U bestelt steeds een volledige maand via een bestelformulier dat u krijgt van de klasleerkracht. Dit doet u door voor de 15de van een maand door te geven of uw kind vanaf de volgende maand warm zal eten of soep zal drinken.

Indien u dit wenst op te zeggen dient u eveneens voor de 15de van de maand dit door te geven aan het secretariaat. Indien u niet annuleert worden de maaltijden stilzwijgend verlengd tot einde schooljaar.

Prijzen:

  • Warme maaltijd kleuters € 3,10
  • Warme maaltijd lager € 3,60
  • Soep € 0,60

De facturatie van de warme maaltijden of soep zal gebeuren via de schoolfactuur. Bij niet-betaling zullen de warme maaltijden geschrapt worden en moeten er boterhammen meegebracht worden. Eventueel kosten verbonden aan laattijdige betaling worden doorgerekend aan de aanvrager.